Latexos editado por Cousa Nostra editorial , esta asinado polo autor Luis Botana.  Xa podes mercalo, na tenda online. 

«Este libro que tes nas mans, lectora, lector, é unha viaxe de retorno á mirada espida e espelida de quen escoita o corazón, ton, ton, ton, a facer lóstregos. Unha viaxe irrenunciable na que chegar e tornar reducen a súa enganosa duplicidade no habitar do mundo. O meu consello é: mer- gulládevos ata desleer as vosas novelas persoais neste traxecto perma- nente.» Pep Paramos